Arduino Ses ile Kontrol Edilen Araba #DEMONTE

Arduino ses ile kontrol edilen robotumda biraz değişiklik yaparak tekarar yayınlamak istedim.Bu sefer demonte seçenegide bulunmaktadır. Demonte alımlarda yararlanmak için video çektim . Videoya bakarak adım adım robotu oluşturabilirsiniz.  Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.

1. Arduino Uno

2. HC-05 bluetooth

3. L293D Motor Sürücü

4. 4 adet led

5. 4 adet 330 ohm

6. Buzzer

7. Bağlantı aparatları

8. 2 adet dc motor

9. Motor gövdesi

İndirme linki:

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_robotdevreleri.ses

 


#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BT(0, 1); //TX, RX respetively

String device;

#define SolMotorileri 12
#define SolMotorGeri 13
#define SagMotorileri 9
#define SagMotorGeri 10#define kirmizi_bir 7
#define kirmizi_iki 2
#define mavi_bir 4
#define mavi_iki 3
#define buzzer 6
#define bluetooth_vcc 8
#define motor_surucu_vcc 11

void setup() {

  BT.begin(9600);

  Serial.begin(9600);

  pinMode(SolMotorileri, OUTPUT);
  pinMode(SolMotorGeri, OUTPUT);
  pinMode(SagMotorileri, OUTPUT);
  pinMode(SagMotorGeri, OUTPUT);

  pinMode(kirmizi_bir, OUTPUT);
  pinMode(kirmizi_iki, OUTPUT);
  pinMode(mavi_bir, OUTPUT);
  pinMode(mavi_iki, OUTPUT);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);

  pinMode(bluetooth_vcc, OUTPUT);
  pinMode(motor_surucu_vcc, OUTPUT);

  digitalWrite(bluetooth_vcc, HIGH);
  digitalWrite(motor_surucu_vcc, HIGH);

  digitalWrite(kirmizi_bir, HIGH);
  digitalWrite(kirmizi_iki, HIGH);
  digitalWrite(mavi_bir, HIGH);
  digitalWrite(mavi_iki, HIGH);
  digitalWrite(buzzer, HIGH);
  delay (200);
  digitalWrite(kirmizi_bir, LOW);
  digitalWrite(kirmizi_iki, LOW);
  digitalWrite(mavi_bir, LOW);
  digitalWrite(mavi_iki, LOW);
  digitalWrite(buzzer, LOW);


}

//-----------------------------------------------------------------------//

void loop() {

  while (BT.available()) { //Check if there is an available byte to read

    delay(10); //Delay added to make thing stable

    char c = BT.read(); //Conduct a serial read

    device += c;
  }//build the string. }

  if (device.length() > 0) {

    Serial.println(device);

    if (device == "mavi led yak") {
      digitalWrite(mavi_bir, HIGH);
      digitalWrite(mavi_iki, HIGH);
    }

    else if (device == "mavi led kapat") {
      digitalWrite(mavi_bir, LOW);
      digitalWrite(mavi_iki, LOW);
    }

    else if (device == "kırmızı led yak")//--------------------- 
    {

      digitalWrite(kirmizi_bir, HIGH);
      digitalWrite(kirmizi_iki, HIGH);
    }

    else if ( device == "kırmızı led kapat") {

      digitalWrite(kirmizi_bir, LOW);
      digitalWrite(kirmizi_iki, LOW);
    }


    else if ( device == "sıralı led yak") {

      for (int a = 0 ; a < 10 ; a++)
      {

        digitalWrite(kirmizi_bir, LOW);
        digitalWrite(kirmizi_iki, LOW);
        digitalWrite(mavi_bir, LOW);
        digitalWrite(mavi_iki, LOW);
        delay (100);
        digitalWrite(kirmizi_bir, HIGH);
        delay (100);
        digitalWrite(mavi_bir, HIGH);
        delay (100);
        digitalWrite(mavi_iki, HIGH);
        delay (100);
        digitalWrite(kirmizi_iki, HIGH);
        delay (100);
      }

      digitalWrite(kirmizi_bir, LOW);
      digitalWrite(kirmizi_iki, LOW);
      digitalWrite(mavi_bir, LOW);
      digitalWrite(mavi_iki, LOW);
    }


    else if ( device == "lamba kapat") {

      digitalWrite(kirmizi_bir, LOW);
      digitalWrite(kirmizi_iki, LOW);
      digitalWrite(mavi_bir, LOW);
      digitalWrite(mavi_iki, LOW);
    }

    else if ( device == "lamba") {

      digitalWrite(kirmizi_bir, HIGH);
      digitalWrite(kirmizi_iki, HIGH);
      digitalWrite(mavi_bir, HIGH);
      digitalWrite(mavi_iki, HIGH);
    }

    else if ( device == "sağ dön")//----------------------
    {

      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, HIGH);
      delay(500);
      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
    }


    else if ( device == "saha dön")//----------------------
    {

      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, HIGH);
      delay(500);
      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
    }


    else if ( device == "sağa dön")//----------------------
    {

      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, HIGH);
      delay(500);
      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
    }

    else if ( device == "sola dön") {

      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorileri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, HIGH);
      delay(500);
      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
    }

    else if ( device == "az git") {

      digitalWrite(SolMotorileri, HIGH);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
      delay(500);
      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
    }

    else if ( device == "az gel") {

      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, HIGH);
      delay(500);
      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
    }    else if ( device == "sola dön ileri git") {

      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorileri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, HIGH);
      delay(500);
      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
      delay(100);
      digitalWrite(SolMotorileri, HIGH);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
      delay(500);
      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
    }
    else if ( device == "sağa dön ileri git") {

      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, HIGH);
      delay(500);
      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
      delay(100);
      digitalWrite(SolMotorileri, HIGH);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
      delay(500);
      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
    }
    else if ( device == "korna") {

      for (int a = 0; a < 5; a++)
      {
        digitalWrite(buzzer, HIGH);
        delay(1000);
        digitalWrite(buzzer, LOW);
        delay(300);
      }
    }
    else if ( device == "siren") {
      for (int a = 0; a < 5; a++)
      {
        digitalWrite(kirmizi_bir, HIGH);
        digitalWrite(mavi_iki, HIGH);
        digitalWrite(buzzer, HIGH);
        delay(100);
        digitalWrite(kirmizi_bir, LOW);
        digitalWrite(mavi_iki, LOW);
        digitalWrite(buzzer, LOW);
        delay(100);
        digitalWrite(kirmizi_iki, HIGH);
        digitalWrite(mavi_bir, HIGH);
        digitalWrite(buzzer, HIGH);
        delay(100);
        digitalWrite(kirmizi_iki, LOW);
        digitalWrite(mavi_bir, LOW);
        digitalWrite(buzzer, LOW);
        delay(100);
      }
    }    else if ( device == "sol park et") {

      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, HIGH);
      delay(450);
      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, HIGH);
      delay(450);
      digitalWrite(SolMotorileri, HIGH);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      delay(450);
      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, HIGH);
      delay(100);
      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
    }
    else if ( device == "sağ park et") {

      digitalWrite(SolMotorileri, HIGH);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      delay(450);
      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, HIGH);
      delay(450);
      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, HIGH);
      delay(450);
      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, HIGH);
      delay(100);
      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
    }
    else if ( device == "sağ parktan çık") {
      digitalWrite(SolMotorileri, HIGH);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      delay(450);
      digitalWrite(SolMotorileri, HIGH);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
      delay(450);
      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, HIGH);
      delay(450);
      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
    }

    else if ( device == "son parktan çık") {

      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, HIGH);
      delay(450);
      digitalWrite(SolMotorileri, HIGH);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
      delay(450);
      digitalWrite(SolMotorileri, HIGH);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      delay(450);
      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
    }


    else if ( device == "sol parktan çık") {

      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, HIGH);
      delay(450);
      digitalWrite(SolMotorileri, HIGH);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
      delay(450);
      digitalWrite(SolMotorileri, HIGH);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      delay(450);
      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
    }

    else if (device == "git gel") {

      digitalWrite(SolMotorileri, HIGH);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
      delay(500);
      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
      delay(100);
      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, HIGH);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, HIGH);
      delay(500);
      digitalWrite(SolMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SolMotorGeri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorileri, LOW);
      digitalWrite(SagMotorGeri, LOW);
      delay(100);
    }


    device = "";
  }
}Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , , ,
Eklenme Tarihi: 9 Mart 2018

Konu hakkında yorumunuzu yazın

UA-46017808-1

HOŞ GELDİNİZ

Youtube kanalıma Abone Olabilirsiniz.