Arduino Ürün Sayıcı & Andorid uygulama

Arduino ürün sayıcı projesi ve android telefondan ürün bilgisi görme projesi

https://github.com/robotbeyin/URUN-APK.git
#include <EEPROM.h>

#include <LiquidCrystal.h>


int durum = 0;
//            lcd(RS,  E, d4, d5, d6, d7)
LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8);const byte echo = 7;
const byte trig = 6;
int sure = 0;
int mesafe = 0;


# define buzzer 2
# define mavi 5
# define kirmizi 4
# define vcc 3
int yukari = 0 ;
int asagi = 0 ;
int secim = 0 ;
int secim_deger = 0;
int urun_referans = 0;
int bin = 0;
int yuz = 0;
int on = 0;
int bir = 0;


int bin_toplam = 0;
int yuz_toplam = 0;
int on_toplam = 0;
int bir_toplam = 0;
int toplam = 1;

int urun = 0;
int address = 50;                                    // eepromdaki değişken adres
int toplam_address = 54;                                    // eepromdaki değişken adres

void setup() {

  Serial.begin(9600);
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  pinMode(mavi, OUTPUT);
  pinMode(kirmizi, OUTPUT);
  pinMode(vcc, OUTPUT);

pinMode(echo , INPUT);
  pinMode(trig , OUTPUT);
  urun = EEPROM.read(address);                  // adresten yumurta_guni oku
  toplam = EEPROM.read(toplam_address);                  // adresten yumurta_guni oku
  
      digitalWrite(vcc , HIGH);
      digitalWrite(kirmizi , HIGH);
        digitalWrite(mavi , HIGH);
        
    lcd.setCursor (0, 0);
    lcd.print(" SAYICI DEVRESI ");
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("BASLATILYOR .   ");
  delay(1000);
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("BASLATILYOR ..  ");
  delay(1000);
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("BASLATILYOR ... ");
  delay(1000);
  
      digitalWrite(kirmizi , LOW);
        digitalWrite(mavi ,LOW);
}

void loop() {
  yukari = analogRead(A3);
  asagi = analogRead(A2);
  secim = analogRead(A1);


  secim_deger = map(abs(secim), 0, 1024, 0, 500);

  digitalWrite(kirmizi , LOW);
 
  
  while (secim_deger < 100)
  {
    digitalWrite(buzzer , LOW);
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("*");
    lcd.setCursor (1, 1);
    lcd.print("_");
    lcd.setCursor (2, 1);
    lcd.print("_");
    lcd.setCursor (3, 1);
    lcd.print("_");


    lcd.setCursor (0, 0);
    lcd.print(bin);
    lcd.setCursor (1, 0);
    lcd.print(yuz);
    lcd.setCursor (2, 0);
    lcd.print(on);
    lcd.setCursor (3, 0);
    lcd.print(bir);
    lcd.setCursor (4, 1);
    lcd.print(" URUN SAYISI");
    lcd.setCursor (4, 0);
    lcd.print(" YUKLENECEK ");
    delay(300);

    yukari = analogRead(A3);
    asagi = analogRead(A2);
    if (yukari > 500)
    {
      bin++;
      if (bin > 3) {
        bin = 3;
      }
      delay(300);
    }
    if (asagi > 500)
    {
      bin--;
      if (bin < 0) {
        bin = 0;
      }

      delay(300);
    }

    bin_toplam = (bin * 1000);
    secim = analogRead(A1);
    secim_deger = map(abs(secim), 0, 1024, 0, 500);
  }
  while (secim_deger >= 100 && secim_deger < 200)
  {
    digitalWrite(buzzer , LOW);
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("_");
    lcd.setCursor (1, 1);
    lcd.print("*");
    lcd.setCursor (2, 1);
    lcd.print("_");
    lcd.setCursor (3, 1);
    lcd.print("_");

    lcd.setCursor (0, 0);
    lcd.print(bin);
    lcd.setCursor (1, 0);
    lcd.print(yuz);
    lcd.setCursor (2, 0);
    lcd.print(on);
    lcd.setCursor (3, 0);
    lcd.print(bir);
    lcd.setCursor (4, 1);
    lcd.print(" URUN SAYISI");
    lcd.setCursor (4, 0);
    lcd.print(" YUKLENECEK ");
    delay(300);

    yukari = analogRead(A3);
    asagi = analogRead(A2);
    if (yukari > 500)
    {
      yuz++;
      if (yuz > 9) {
        yuz = 9;
      }
      delay(300);
    }
    if (asagi > 500)
    {
      yuz--;
      if (yuz < 0) {
        yuz = 0;
      }
      delay(300);
    }

    yuz_toplam = (yuz * 100);
    secim = analogRead(A1);
    secim_deger = map(abs(secim), 0, 1024, 0, 500);
  }
  while (secim_deger >= 200 && secim_deger < 300)
  {
    digitalWrite(buzzer , LOW);
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("_");
    lcd.setCursor (1, 1);
    lcd.print("_");
    lcd.setCursor (2, 1);
    lcd.print("*");
    lcd.setCursor (3, 1);
    lcd.print("_");

    lcd.setCursor (0, 0);
    lcd.print(bin);
    lcd.setCursor (1, 0);
    lcd.print(yuz);
    lcd.setCursor (2, 0);
    lcd.print(on);
    lcd.setCursor (3, 0);
    lcd.print(bir);
    lcd.setCursor (4, 1);
    lcd.print(" URUN SAYISI");
    lcd.setCursor (4, 0);
    lcd.print(" YUKLENECEK ");
    delay(300);

    yukari = analogRead(A3);
    asagi = analogRead(A2);
    if (yukari > 500)
    {
      on++;
      if (on > 9) {
        on = 9;
      }
      delay(300);
    }
    if (asagi > 500)
    {
      on--;
      if (on < 0) {
        on = 0;
      }
      delay(300);
    }

    on_toplam = (on * 10);
    secim = analogRead(A1);


    secim_deger = map(abs(secim), 0, 1024, 0, 500);
  }
  while (secim_deger >= 300 && secim_deger < 400)
  {
    digitalWrite(buzzer , LOW);
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("_");
    lcd.setCursor (1, 1);
    lcd.print("_");
    lcd.setCursor (2, 1);
    lcd.print("_");
    lcd.setCursor (3, 1);
    lcd.print("*");
    lcd.setCursor (0, 0);
    lcd.print(bin);
    lcd.setCursor (1, 0);
    lcd.print(yuz);
    lcd.setCursor (2, 0);
    lcd.print(on);
    lcd.setCursor (3, 0);
    lcd.print(bir);
    lcd.setCursor (4, 1);
    lcd.print(" URUN SAYISI");
    lcd.setCursor (4, 0);
    lcd.print(" YUKLENECEK ");
    delay(300);

    yukari = analogRead(A3);
    asagi = analogRead(A2);
    if (yukari > 500)
    {
      bir++;
      if (bir > 9) {
        bir = 9;
      }
      delay(300);
    }
    if (asagi > 500)
    {
      bir--;
      if (bir < 0) {
        bir = 0;
      }
      delay(300);
    }
    secim = analogRead(A1);
    secim_deger = map(abs(secim), 0, 1024, 0, 500);


    toplam = bin_toplam + yuz_toplam + on_toplam + bir ;
    
    EEPROM.write(toplam_address, (toplam));                // kayıt
  }

  while (secim_deger >= 400)
  { 
  
   if (toplam == 0)
   {
    toplam = 1;
   }

    lcd.setCursor (0, 0);
    lcd.print("YUKLENEN  = "); lcd.print(urun); lcd.print("     ");
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("YUKLENECEK= "); lcd.print(toplam); lcd.print("     ");
    yukari = analogRead(A3);
    asagi = analogRead(A2);
  digitalWrite(trig , HIGH);
  delayMicroseconds(1000);
  digitalWrite(trig , LOW);
  sure = pulseIn(echo , HIGH);
  mesafe = (sure / 2) / 28.5 ;
  delay (50);
  


    if (mesafe  < 15) // buton dan 1 geliyormu diye bak

    {

 
      while (mesafe  < 15)
      {

        digitalWrite(buzzer , HIGH);
        digitalWrite(mavi , HIGH);  
        digitalWrite(trig , HIGH);
  delayMicroseconds(1000);
  digitalWrite(trig , LOW);
  sure = pulseIn(echo , HIGH);
  mesafe = (sure / 2) / 28.5 ;
  delay (50);

      }

      digitalWrite(buzzer , LOW);
      digitalWrite(mavi , LOW);
           urun ++;
    }


    EEPROM.write(address, (urun));                // kayıt
    lcd.setCursor (0, 0);
    lcd.print("YUKLENEN  = "); lcd.print(urun); lcd.print("     ");
Serial.print(toplam);
Serial.print(",");
Serial.println(urun);
if (urun >= toplam) {
      digitalWrite(buzzer , HIGH);
      digitalWrite(kirmizi , HIGH);
    }
    if (urun < toplam)  {
      digitalWrite(buzzer , LOW);
      digitalWrite(kirmizi , LOW);
    }

    if (yukari > 500)  {
      urun = 0;
      delay(1000);
    }
    if (asagi > 500)   {
      urun = 0;
      delay(1000);
    }


    secim = analogRead(A1);
    secim_deger = map(abs(secim), 0, 1024, 0, 500);
    delay(50);
  }
}

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , ,
Eklenme Tarihi: 19 Eylül 2021

Konu hakkında yorumunuzu yazın

UA-46017808-1

HOŞ GELDİNİZ

Youtube kanalıma Abone Olabilirsiniz.