Arduino Zaman Ayarlı Çicek Sulama

Arduino nano ile 3 adet farklı çiçeği farklı zaman larda ve farklı saniyelerde su basımı yapılacaktır. Farklı çiçeklerin farklı su ihtiyaçları bulunmaktadır. Sisteme tanımlı zamanlarda istenilen çiçeğe su basma imkanımız olacaktır. Bunun için zaman bilgisi okumamız gerekmektedir.Bu esnada yardımımıza Arduino gerçek zamanlı rtc modülü koşuyor. Sistem çalışmaya başlayınca zamanı güncel olarak görmekteyiz. Çiçekler için ayarladığımız zaman güncel zamanla kontrol edilmektedir.

Sistemde 3 adet buton bulunmaktadır.

1.buton = çiçek seçimi yapmak için.

2.buton = Seçilen çiçeğin zaman ayarları için

3.buton = Sistemi aktif hale getirmek için.

Devrede bulunan pot ise ayarları değiştirmek için kullanılır.

sonhali

20170517_122423

 

video

 

 

devre

devre çicek

yazilim

 

 

#include <LiquidCrystal.h>
#include <DS1302RTC.h>
#include <Time.h>

// Init the DS1302
// Set pins:  CE, IO,CLK
DS1302RTC RTC(5, 6, 7);
#define papatya_motor 4
#define gul_motor 3
#define manolya_motor 2

//            lcd(RS,  E, d4, d5, d6, d7)
LiquidCrystal lcd(8,   9,  10,  11,  12,  13);
int sure = 0;
int cicek = 0;
int motor_ac = 0;
int basla = 0;
int papatya_gun_ayar = 0;
int papatya_saat_ayar = 0;
int papatya_dakika_ayar = 0;

int p_zaman = 0;
int g_zaman = 0;
int m_zaman = 0;

int gul_gun_ayar = 0;
int gul_saat_ayar = 0;
int gul_dakika_ayar = 0;


int manolya_gun_ayar = 0;
int manolya_saat_ayar = 0;
int manolya_dakika_ayar = 0;

int p_gun = 0;
int p_saat = 0;
int p_dakika = 0;

int g_gun = 0;
int g_saat = 0;
int g_dakika = 0;

int m_gun = 0;
int m_saat = 0;
int m_dakika = 0;


int g_secim = 0;
int m_secim = 0;
int p_secim = 0;

int secim_sure = 0;
int secim_cicek = 0;

void setup()
{

  pinMode(papatya_motor, OUTPUT);
  pinMode(gul_motor, OUTPUT);
  pinMode(manolya_motor, OUTPUT);
  digitalWrite(gul_motor, HIGH);
  digitalWrite(papatya_motor, HIGH);
  delay (200);

  digitalWrite(gul_motor, LOW);
  digitalWrite(papatya_motor, LOW);
  delay (200);
  digitalWrite(gul_motor, HIGH);
  digitalWrite(papatya_motor, HIGH);
  delay (200);

  digitalWrite(gul_motor, LOW);
  digitalWrite(papatya_motor, LOW);
  delay (200);
  // Setup LCD to 16x2 character
  lcd.begin(16, 2);

  lcd.clear();
  lcd.setCursor (0, 0);
  lcd.println("  RTC   DS1302  ");
  lcd.setCursor (0, 1);
  lcd.println("DIGITAL SAAT UYG");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  lcd.print("RTC Etkin");

  delay(100);

  // Check clock oscillation
  lcd.clear();
  if (RTC.haltRTC())
    lcd.print("Saat durdu!");
  else
    lcd.print("Saat aktif");

  // Check write-protection
  lcd.setCursor(0, 1);
  if (RTC.writeEN())
    lcd.print("Yazmaya izin ver.");
  else
    lcd.print("Yazma korumali.");

  delay ( 2000 );

  // Setup Time library
  lcd.clear();
  lcd.print("RTC Senk.");
  setSyncProvider(RTC.get); // the function to get the time from the RTC
  if (timeStatus() == timeSet)
    lcd.print(" Tamam!");
  else
    lcd.print(" HATALI!");

  delay ( 2000 );

  lcd.clear();
}

void loop()
{  const byte sure_deger = A1;
  sure = analogRead(sure_deger );
  const byte cicek_deger = A0;
  cicek = analogRead(cicek_deger );  if (cicek > 500)
  {
    secim_cicek ++;
    delay (500);
  }

  //******************************papatya****************************************

  if (secim_cicek == 0)
  {
    lcd.setCursor(0, 1);
    print2digits(hour());
    lcd.print(" : ");
    print2digits(minute());
    lcd.print(" : ");
    print2digits(second());
    lcd.print("--");
    print2digits(day());
  }


  if (secim_cicek == 1)
  {

    const byte sure_deger = A1;
    sure = analogRead(sure_deger );
    const byte cicek_deger = A0;
    cicek = analogRead(cicek_deger );


    if (sure > 500)
    {
      secim_sure ++;
      delay (500);
    }
    if (secim_sure == 0)
    {
      p_secim = 0;
      lcd.setCursor (0, 0);
      lcd.println("1.CICEK SU AYARI");
      lcd.setCursor (0, 1);
      lcd.print("Z"); lcd.print(p_zaman);
      lcd.setCursor (2, 1);
      lcd.print("G:"); lcd.print(papatya_gun_ayar); lcd.print("  ");
      lcd.setCursor (7, 1);
      lcd.print("S:"); lcd.print(papatya_saat_ayar); lcd.print("    ");
      lcd.setCursor (11, 1);
      lcd.print("D:"); lcd.print(papatya_dakika_ayar); lcd.print("    ");
      delay (200);
    }


    if (secim_sure == 1)
    {
      //zaman
      const byte  pot_okunan = analogRead(A3);
      p_zaman = map(abs(pot_okunan), 0, 1024, 0, 38);

      lcd.clear();
      lcd.setCursor (0, 0);
      lcd.println("1.CICEK SU AYARI");
      lcd.setCursor (0, 1);
      lcd.print("Z"); lcd.print(p_zaman);
      lcd.setCursor (2, 1);
      lcd.print("g:"); lcd.print(papatya_gun_ayar); lcd.print("  ");
      lcd.setCursor (7, 1);
      lcd.print("s:"); lcd.print(papatya_saat_ayar); lcd.print("    ");
      lcd.setCursor (11, 1);
      lcd.print("d:"); lcd.print(papatya_dakika_ayar); lcd.print("    ");
      delay(100);
    }
    if (secim_sure == 2)
    {
      //gun
      const byte  pot_okunan = analogRead(A3);
      papatya_gun_ayar = map(abs(pot_okunan), 0, 1024, 0, 100);
      papatya_saat_ayar = 0;
      papatya_dakika_ayar = 0;
      p_secim = 1;

      lcd.clear();
      lcd.setCursor (0, 0);
      lcd.println("1.CICEK SU AYARI");
      lcd.setCursor (0, 1);
      lcd.print("z"); lcd.print(p_zaman);
      lcd.setCursor (2, 1);
      lcd.print("G:"); lcd.print(papatya_gun_ayar); lcd.print("  ");
      lcd.setCursor (7, 1);
      lcd.print("s:"); lcd.print(papatya_saat_ayar); lcd.print("    ");
      lcd.setCursor (11, 1);
      lcd.print("d:"); lcd.print(papatya_dakika_ayar); lcd.print("    ");
      delay(100);
    }
    if (secim_sure == 3)
    {
      //saat
      const byte  pot_okunan = analogRead(A3);
      papatya_saat_ayar = map(abs(pot_okunan), 0, 1024, 0, 250);
      papatya_gun_ayar = 0;
      papatya_dakika_ayar = 0;
      p_secim = 2;
      lcd.clear();
      lcd.setCursor (0, 0);
      lcd.println("1.CICEK SU AYARI");
      lcd.setCursor (0, 1);
      lcd.print("z"); lcd.print(p_zaman);
      lcd.setCursor (2, 1);
      lcd.print("g:"); lcd.print(papatya_gun_ayar); lcd.print("  ");
      lcd.setCursor (7, 1);
      lcd.print("S:"); lcd.print(papatya_saat_ayar); lcd.print("    ");
      lcd.setCursor (11, 1);
      lcd.print("d:"); lcd.print(papatya_dakika_ayar); lcd.print("    ");
      delay(100);
    }

    if (secim_sure == 4)
    { //dakika
      const byte  pot_okunan = analogRead(A3);
      papatya_dakika_ayar = map(abs(pot_okunan), 0, 1024, 0, 250);
      papatya_gun_ayar = 0;
      papatya_saat_ayar = 0;
      p_secim = 3;
      lcd.clear();
      lcd.setCursor (0, 0);
      lcd.println("1.CICEK SU AYARI");
      lcd.setCursor (0, 1);
      lcd.print("z"); lcd.print(p_zaman);
      lcd.setCursor (2, 1);
      lcd.print("g:"); lcd.print(papatya_gun_ayar); lcd.print("  ");
      lcd.setCursor (7, 1);
      lcd.print("s:"); lcd.print(papatya_saat_ayar); lcd.print("    ");
      lcd.setCursor (11, 1);
      lcd.print("D:"); lcd.print(papatya_dakika_ayar); lcd.print("    ");
      delay(100);
    }


    if (secim_sure == 5)
    {
      secim_sure = 0;
    }
  }

  //******************************papatya****************************************

  //******************************gul****************************************
  if (secim_cicek == 2)
  {
    const byte sure_deger = A1;
    sure = analogRead(sure_deger );
    const byte cicek_deger = A0;
    cicek = analogRead(cicek_deger );    if (sure > 500)
    {
      secim_sure ++;
      delay (500);
    }

      if (secim_sure == 0)
    {
      g_secim = 0;
      lcd.setCursor (0, 0);
      lcd.println("2.CICEK SU AYARI");
      lcd.setCursor (0, 1);
      lcd.print("Z"); lcd.print(g_zaman);
      lcd.setCursor (2, 1);
      lcd.print("G:"); lcd.print(gul_gun_ayar); lcd.print("  ");
      lcd.setCursor (7, 1);
      lcd.print("S:"); lcd.print(gul_saat_ayar); lcd.print("    ");
      lcd.setCursor (11, 1);
      lcd.print("D:"); lcd.print(gul_dakika_ayar); lcd.print("    ");
      delay (200);
    }


    if (secim_sure == 1)
    {
      //zaman
      const byte  pot_okunan = analogRead(A3);
      g_zaman = map(abs(pot_okunan), 0, 1024, 0, 38);

      lcd.clear();
      lcd.setCursor (0, 0);
      lcd.println("2.CICEK SU AYARI");
      lcd.setCursor (0, 1);
      lcd.print("Z"); lcd.print(g_zaman);
      lcd.setCursor (2, 1);
      lcd.print("g:"); lcd.print(gul_gun_ayar); lcd.print("  ");
      lcd.setCursor (7, 1);
      lcd.print("s:"); lcd.print(gul_saat_ayar); lcd.print("    ");
      lcd.setCursor (11, 1);
      lcd.print("d:"); lcd.print(gul_dakika_ayar); lcd.print("    ");
      delay(100);
    }
    if (secim_sure == 2)
    {
      //gun
      const byte  pot_okunan = analogRead(A3);
      gul_gun_ayar = map(abs(pot_okunan), 0, 1024, 0, 100);
      gul_saat_ayar = 0;
      gul_dakika_ayar = 0;
      g_secim = 1;

      lcd.clear();
      lcd.setCursor (0, 0);
      lcd.println("2.CICEK SU AYARI");
      lcd.setCursor (0, 1);
      lcd.print("z"); lcd.print(g_zaman);
      lcd.setCursor (2, 1);
      lcd.print("G:"); lcd.print(gul_gun_ayar); lcd.print("  ");
      lcd.setCursor (7, 1);
      lcd.print("s:"); lcd.print(gul_saat_ayar); lcd.print("    ");
      lcd.setCursor (11, 1);
      lcd.print("d:"); lcd.print(gul_dakika_ayar); lcd.print("    ");
      delay(100);
    }
    if (secim_sure == 3)
    {
      //saat
      const byte  pot_okunan = analogRead(A3);
      gul_saat_ayar = map(abs(pot_okunan), 0, 1024, 0, 250);
      gul_gun_ayar = 0;
      gul_dakika_ayar = 0;
      g_secim = 2;
      lcd.clear();
      lcd.setCursor (0, 0);
      lcd.println("2.CICEK SU AYARI");
      lcd.setCursor (0, 1);
      lcd.print("z"); lcd.print(g_zaman);
      lcd.setCursor (2, 1);
      lcd.print("g:"); lcd.print(gul_gun_ayar); lcd.print("  ");
      lcd.setCursor (7, 1);
      lcd.print("S:"); lcd.print(gul_saat_ayar); lcd.print("    ");
      lcd.setCursor (11, 1);
      lcd.print("d:"); lcd.print(gul_dakika_ayar); lcd.print("    ");
      delay(100);
    }

    if (secim_sure == 4)
    { //dakika
      const byte  pot_okunan = analogRead(A3);
      gul_dakika_ayar = map(abs(pot_okunan), 0, 1024, 0, 250);
      gul_gun_ayar = 0;
      gul_saat_ayar = 0;
      g_secim = 3;
      lcd.clear();
      lcd.setCursor (0, 0);
      lcd.println("2.CICEK SU AYARI");
      lcd.setCursor (0, 1);
      lcd.print("z"); lcd.print(g_zaman);
      lcd.setCursor (2, 1);
      lcd.print("g:"); lcd.print(gul_gun_ayar); lcd.print("  ");
      lcd.setCursor (7, 1);
      lcd.print("s:"); lcd.print(gul_saat_ayar); lcd.print("    ");
      lcd.setCursor (11, 1);
      lcd.print("D:"); lcd.print(gul_dakika_ayar); lcd.print("    ");
      delay(100);
    }
    if (secim_sure == 5)
    {
      secim_sure = 0;
    }


  }

  //******************************gul****************************************

  //******************************manolya****************************************
  if (secim_cicek == 3)
  {
    const byte sure_deger = A1;
    sure = analogRead(sure_deger );
    const byte cicek_deger = A0;
    cicek = analogRead(cicek_deger );    if (sure > 500)
    {
      secim_sure ++;
      delay (500);
    }

       if (secim_sure == 0)
    {
      m_secim = 0;
      lcd.setCursor (0, 0);
      lcd.println("3.CICEK SU AYARI");
      lcd.setCursor (0, 1);
      lcd.print("Z"); lcd.print(m_zaman);
      lcd.setCursor (2, 1);
      lcd.print("G:"); lcd.print(manolya_gun_ayar); lcd.print("  ");
      lcd.setCursor (7, 1);
      lcd.print("S:"); lcd.print(manolya_saat_ayar); lcd.print("    ");
      lcd.setCursor (11, 1);
      lcd.print("D:"); lcd.print(manolya_dakika_ayar); lcd.print("    ");
      delay (200);
    }


    if (secim_sure == 1)
    {
      //zaman
      const byte  pot_okunan = analogRead(A3);
      m_zaman = map(abs(pot_okunan), 0, 1024, 0, 38);

      lcd.clear();
      lcd.setCursor (0, 0);
      lcd.println("3.CICEK SU AYARI");
      lcd.setCursor (0, 1);
      lcd.print("Z"); lcd.print(m_zaman);
      lcd.setCursor (2, 1);
      lcd.print("g:"); lcd.print(manolya_gun_ayar); lcd.print("  ");
      lcd.setCursor (7, 1);
      lcd.print("s:"); lcd.print(manolya_saat_ayar); lcd.print("    ");
      lcd.setCursor (11, 1);
      lcd.print("d:"); lcd.print(manolya_dakika_ayar); lcd.print("    ");
      delay(100);
    }
    if (secim_sure == 2)
    {
      //gun
      const byte  pot_okunan = analogRead(A3);
      manolya_gun_ayar = map(abs(pot_okunan), 0, 1024, 0, 100);
      manolya_saat_ayar = 0;
      manolya_dakika_ayar = 0;
      m_secim = 1;

      lcd.clear();
      lcd.setCursor (0, 0);
      lcd.println("3.CICEK SU AYARI");
      lcd.setCursor (0, 1);
      lcd.print("z"); lcd.print(m_zaman);
      lcd.setCursor (2, 1);
      lcd.print("G:"); lcd.print(manolya_gun_ayar); lcd.print("  ");
      lcd.setCursor (7, 1);
      lcd.print("s:"); lcd.print(manolya_saat_ayar); lcd.print("    ");
      lcd.setCursor (11, 1);
      lcd.print("d:"); lcd.print(manolya_dakika_ayar); lcd.print("    ");
      delay(100);
    }
    if (secim_sure == 3)
    {
      //saat
      const byte  pot_okunan = analogRead(A3);
      manolya_saat_ayar = map(abs(pot_okunan), 0, 1024, 0, 250);
      manolya_gun_ayar = 0;
      manolya_dakika_ayar = 0;
      m_secim = 2;
      lcd.clear();
      lcd.setCursor (0, 0);
      lcd.println("3.CICEK SU AYARI");
      lcd.setCursor (0, 1);
      lcd.print("z"); lcd.print(m_zaman);
      lcd.setCursor (2, 1);
      lcd.print("g:"); lcd.print(manolya_gun_ayar); lcd.print("  ");
      lcd.setCursor (7, 1);
      lcd.print("S:"); lcd.print(manolya_saat_ayar); lcd.print("    ");
      lcd.setCursor (11, 1);
      lcd.print("d:"); lcd.print(manolya_dakika_ayar); lcd.print("    ");
      delay(100);
    }

    if (secim_sure == 4)
    { //dakika
      const byte  pot_okunan = analogRead(A3);
      manolya_dakika_ayar = map(abs(pot_okunan), 0, 1024, 0, 250);
      manolya_gun_ayar = 0;
      manolya_saat_ayar = 0;
      m_secim = 3;
      lcd.clear();
      lcd.setCursor (0, 0);
      lcd.println("3.CICEK SU AYARI");
      lcd.setCursor (0, 1);
      lcd.print("z"); lcd.print(m_zaman);
      lcd.setCursor (2, 1);
      lcd.print("g:"); lcd.print(manolya_gun_ayar); lcd.print("  ");
      lcd.setCursor (7, 1);
      lcd.print("s:"); lcd.print(manolya_saat_ayar); lcd.print("    ");
      lcd.setCursor (11, 1);
      lcd.print("D:"); lcd.print(manolya_dakika_ayar); lcd.print("    ");
      delay(100);
    }
    if (secim_sure == 5)
    {
      secim_sure = 0;
    }


  }
  if (secim_cicek > 3)
  {
    secim_cicek = 0;
  }
  //******************************manolya****************************************  //*************************** su pompalama ******************************************

  const byte basla_deger = A2;
  basla = analogRead(basla_deger );
  if (basla > 500)
  { lcd.clear();

    lcd.setCursor(0, 1);
    print2digits(hour());
    lcd.print(" : ");
    print2digits(minute());
    lcd.print(" : ");
    print2digits(second());
    print2digits(day());
    p_gun = day();
    p_saat = hour();
    p_dakika = minute();

    g_gun = day();
    g_saat = hour();
    g_dakika = minute();

    m_gun = day();
    m_saat = hour();
    m_dakika = minute();

    p_zaman = (p_zaman * 1000);
    g_zaman = (g_zaman * 1000);
    m_zaman = (m_zaman * 1000);
    delay (1000);

    motor_ac = 1;

    delay (100);
  }


  if (motor_ac == 1)

  {
    while (1)
    {
      //***********************************************
      // Display time centered on the upper line
      lcd.setCursor(0, 1);
      print2digits(hour());
      lcd.print(" : ");
      print2digits(minute());
      lcd.print(" : ");
      print2digits(second());
      lcd.print("--");
      print2digits(day());

      //**************************************************

if (p_gun > 31 )
{ p_gun = 0;}

if (g_gun > 31 )
{ g_gun = 0;}

if (m_gun > 31 )
{ m_gun = 0;}

if (p_saat > 24 )
{ p_saat = 0;}
      
if (g_saat > 24 )
{ p_saat = 0;}

if (p_saat > 24 )
{ m_saat = 0;}


if (p_dakika > 60 )
{ p_dakika = 0;}

if (g_dakika > 60 )
{ g_dakika = 0;}

if (m_dakika > 60 )
{ m_dakika = 0;}
//*************************************************************

      if (p_secim == 0 )
      {
        lcd.setCursor (0, 0);
        lcd.print("     ");
        delay(50);
      }
      if (g_secim == 0 )
      {
        lcd.setCursor (6, 0);
        lcd.print("     ");
        delay(50);
      }

      if (m_secim == 0 )
      {
        lcd.setCursor (11, 0);
        lcd.print("     ");
        delay(50);
      }

      if (p_secim == 1 )
      {
        lcd.setCursor (0, 0);
        lcd.print("1.G"); lcd.print(papatya_gun_ayar); lcd.print("   ");
        delay(100);

        if (day() == (p_gun + papatya_gun_ayar ))

        {
          lcd.clear();
          lcd.setCursor (0, 0);
          lcd.print("1. CICEK SULAMA ");
          lcd.setCursor(0, 1);
          lcd.setCursor(0, 1);
          print2digits(hour());
          lcd.print(" : ");
          print2digits(minute());
          lcd.print(" : ");
          print2digits(second());
          lcd.print("--");
          print2digits(day());
          digitalWrite(papatya_motor, HIGH);
          delay (p_zaman);
          digitalWrite(papatya_motor, LOW);
          lcd.clear();
          p_gun =  p_gun + papatya_gun_ayar;
        }
      }

      if (g_secim == 1 )
      {

        lcd.setCursor (6, 0);
        lcd.print("2.G"); lcd.print(gul_gun_ayar); lcd.print("   ");
        delay(100);

        if (day() == (g_gun + gul_gun_ayar ))

        {
          lcd.clear();
          lcd.setCursor (0, 0);
          lcd.print("2. CICEK SULAMA ");
          lcd.setCursor(0, 1);
          lcd.setCursor(0, 1);
          print2digits(hour());
          lcd.print(" : ");
          print2digits(minute());
          lcd.print(" : ");
          print2digits(second());
          lcd.print("--");
          print2digits(day());
          digitalWrite(gul_motor, HIGH);
          delay (g_zaman);
          digitalWrite(gul_motor, LOW);
          lcd.clear();
          g_gun =  g_gun + gul_gun_ayar;
        }
      }


      if (m_secim == 1 )
      {

        lcd.setCursor (11, 0);
        lcd.print("3.G"); lcd.print(manolya_gun_ayar); lcd.print("  ");
        delay(100);

        if (day() == (m_gun + manolya_gun_ayar ))

        {
          lcd.clear();
          lcd.setCursor (0, 0);
          lcd.print("3. CICEK SULAMA ");
          lcd.setCursor(0, 1);
          lcd.setCursor(0, 1);
          print2digits(hour());
          lcd.print(" : ");
          print2digits(minute());
          lcd.print(" : ");
          print2digits(second());
          lcd.print("--");
          print2digits(day());
          digitalWrite(manolya_motor, HIGH);
          delay (m_zaman);
          lcd.clear();
          digitalWrite(manolya_motor, LOW);
          m_gun =  m_gun + manolya_gun_ayar;
        }
      }

      //****************************
      if (p_secim == 2 )
      {

        lcd.clear();
        lcd.setCursor (0, 0);
        lcd.print("1.S"); lcd.print(papatya_saat_ayar);
        delay(100);

        if (hour() == (p_saat + papatya_saat_ayar ))

        {
          lcd.clear();
          lcd.setCursor (0, 0);
          lcd.print("1. CICEK SULAMA ");
          lcd.setCursor(0, 1);
          print2digits(hour());
          lcd.print(" : ");
          print2digits(minute());
          lcd.print(" : ");
          print2digits(second());
          lcd.print("--");
          print2digits(day());
          digitalWrite(papatya_motor, HIGH);
          delay (p_zaman);
          lcd.clear();
          digitalWrite(papatya_motor, LOW);
          p_saat =  p_saat + papatya_saat_ayar;
        }
      }

      if (g_secim == 2 )
      {

        lcd.setCursor (6, 0);
        lcd.print("2.S"); lcd.print(gul_saat_ayar);
        delay(100);

        if (hour() == (g_saat + gul_saat_ayar ))

        {
          lcd.clear();
          lcd.setCursor (0, 0);
          lcd.print("2. CICEK SULAMA ");
          lcd.setCursor(0, 1);
          print2digits(hour());
          lcd.print(" : ");
          print2digits(minute());
          lcd.print(" : ");
          print2digits(second());
          lcd.print("--");
          print2digits(day());
          digitalWrite(gul_motor, HIGH);
          delay (g_zaman);
          lcd.clear();
          digitalWrite(gul_motor, LOW);
          g_saat =  g_saat + gul_saat_ayar;
        }
      }
      if (m_secim == 2 )
      {

        lcd.setCursor (11, 0);
        lcd.print("3.S"); lcd.print(manolya_saat_ayar);
        delay(100);

        if (hour() == (m_saat + manolya_saat_ayar ))

        {
          lcd.clear();
          lcd.setCursor (0, 0);
          lcd.print("3. CICEK SULAMA ");
          lcd.setCursor(0, 1);
          print2digits(hour());
          lcd.print(" : ");
          print2digits(minute());
          lcd.print(" : ");
          print2digits(second());
          lcd.print("--");
          print2digits(day());
          digitalWrite(manolya_motor, HIGH);
          delay (m_zaman);
          lcd.clear();
          digitalWrite(manolya_motor, LOW);
          m_saat =  m_saat + manolya_saat_ayar;

        }

      }

      //*******************************************
      if (p_secim == 3 )
      {

        lcd.setCursor (0, 0);
        lcd.print("1.D"); lcd.print(papatya_dakika_ayar);
        delay(100);

        if (minute() == (p_dakika + papatya_dakika_ayar ))

        {
          lcd.clear();
          lcd.setCursor (0, 0);
          lcd.print("1. CICEK SULAMA ");
          lcd.setCursor(0, 1);
          print2digits(hour());
          lcd.print(" : ");
          print2digits(minute());
          lcd.print(" : ");
          print2digits(second());
          lcd.print("--");
          print2digits(day());
          delay(100);

          digitalWrite(papatya_motor, HIGH);
          delay (p_zaman);
          lcd.clear();
          digitalWrite(papatya_motor, LOW);
          p_dakika =  p_dakika + papatya_dakika_ayar;
        }
      }

      if (g_secim == 3 )
      {

        lcd.setCursor (6, 0);
        lcd.print("2.D"); lcd.print(gul_dakika_ayar);
        delay(100);

        if (minute() == (g_dakika + gul_dakika_ayar ))

        {
          lcd.clear();
          lcd.setCursor (0, 0);
          lcd.print("2. CICEK SULAMA ");
          lcd.setCursor(0, 1);
          print2digits(hour());
          lcd.print(" : ");
          print2digits(minute());
          lcd.print(" : ");
          print2digits(second());
          lcd.print("--");
          print2digits(day());
          delay(100);

          digitalWrite(gul_motor, HIGH);
          delay (g_zaman);
          lcd.clear();
          digitalWrite(gul_motor, LOW);
          g_dakika =  g_dakika + gul_dakika_ayar;
        }
      }

      if (m_secim == 3 )
      {

        lcd.setCursor (11, 0);
        lcd.print("3.D"); lcd.print(manolya_dakika_ayar);
        delay(100);

        if (minute() == (m_dakika + manolya_dakika_ayar ))

        {
          lcd.clear();
          lcd.setCursor (0, 0);
          lcd.print("3. CICEK SULAMA ");
          lcd.setCursor(0, 1);
          print2digits(hour());
          lcd.print(" : ");
          print2digits(minute());
          lcd.print(" : ");
          print2digits(second());
          lcd.print("--");
          print2digits(day());
          digitalWrite(manolya_motor, HIGH);
          delay (m_zaman);
          lcd.clear();
          digitalWrite(manolya_motor, LOW);
          m_dakika =  m_dakika + manolya_dakika_ayar;
        }
      }


      //****************************************************
    }
  }// motor ac sonu  // Warning!
  if (timeStatus() != timeSet) {
    lcd.setCursor(0, 1);
  }

  delay ( 1000 ); // Wait approx 1 sec
}

void print2digits(int number) {
  // Output leading zero
  if (number >= 0 && number < 10) {
    lcd.write('0');
  }
  lcd.print(number);
}


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , ,
Eklenme Tarihi: 15 Temmuz 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Arduino Zaman Ayarlı Çicek Sulama (17 Yorum)

 1. Hocam kodu derlerken “‘setSyncProvider’ was not declared in this scope” şeklinde bir hata alıyorum çok uğraştım ama bir çözüm bulamadım. Yorumlarda birkaç kişi de aynı hatayı almış. Verdiğiniz cevaplardan anladığım kadarıyla o satırı silip önce “setSerial” örneğini yüklemem gerektiği.
  Konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim.

  • Rtc ile yapilan saat devrelerinde bazı projeler için ilk olarak arduinoya ,Rtc kütüphanesi içinde bulunan Setserial yazılımını yükleyerek serial ekran açılır, serial ekrana sırayla ve araya virgül koyarak zaman ayarı girilir.
   20,10,2,11,17,00 gibi.
   (Yıl ay gün saat dakika saniye )
   Ekranda gitmiş olduğunuz saati görmemiz gerekir. Sonra paylaştığım yazılımı yükleyiniz.

 2. arduınoda birden fazla library bulundu sorunuyla karşılaşıyorum ve bunu çözemedim yardımcı olurmusunuz lütfen

 3. Hocam kodu hallettim bağlantıda motor değilde led bağlanmasını istedi hocam onun için motorun girişindeki kondasatör 78xx iptal ettim devre çalışmadı illa onların olması lazım mı? Birde bire bir bağlantıyı aynı yaptım çalışmadı

 4. hocam kodta hata veriyor bağlantıları yaptım bi kod kaldı burda olan kodda hata veriyor nasıl yapabilirim

  • Kütüphane eksikliği vardır. Ilgili dosyaları Arduino dosayasina kayıt etmeyi unutmayın.Birde ilk olarak saat dosyasını yüklemeniz lazım.

 5. Onu sistemi büyük bir tarlaya uygulamak istiyorum ama nasıl? Beni bilgilendirebilir misiniz ?

  • Toprak propları daha kaliteli olmalı çünkü bu proplar zamanla aşınıyor. Başka değişiklik istemez. Tabi kullanılacak Su pompasının voltajında göre Röle kullanılmalı.

 6. kodu kopyaladım setsyncprovider was not declared in this scope hatası veriyor. time library i indirdim ama işe yaramıyor. rica etsem yardımcı olabilir misiniz?Çok Acil.

UA-46017808-1

HOŞ GELDİNİZ

Youtube kanalıma Abone Olabilirsiniz.