Zamanlayıcı || Gün ve Saat Ayarı

Bir projeniz var ve bu projeyi haftanın istediğiniz gününde ve istenen saat aralığında çalışmasını mı? istiyorsunuz. Video ve yazılama göz atabilirsiniz

Yazılım

char *strings[10];
char *ptr = NULL;
String kol_Str = "";

String lnk_1 = "";
String lnk_2 = "";
String lnk_3 = "";

int lamba_bir = A1;
int lamba_iki = A2;
int role = 13;
int hareket_pin = 2;
int hareket;
String var;

#include <EEPROM.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(11, 10, 9, 8, 7, 6);
unsigned long eskiZaman = 0;
unsigned long yeniZaman;
#include <EEPROM.h>

int pzt_address = 40;
int sal_address = 41;
int car_address = 42;
int per_address = 43;
int cum_address = 44;
int cmt_address = 45;
int paz_address = 46;
int bas_saat_address = 47;
int bit_saat_address = 48;
int ldr_ayar_address = 49;
int hareket_ayar_address = 49;
int hareket_ayar;
int ldr;
int okunan_ldr;
int ldr_pin = A0;
int pzt = 0;
int sal = 0;
int car = 0;
int per = 0;
int cum = 0;
int cmt = 0;
int paz = 0;
int gun_sec;
int hangi = 0;
bool guncel = true;
int saat_menu = 0;
int menu = 0;
//***********buton*******************
int bas_saat;
int bit_saat;
int ldr_ayar;

//*****************saat**********************

#include <DS1302.h>
DS1302 rtc(5, 4, 3);
int yil = 0 ;
int ay;
int gun ;
int saat;
int dakika ;
int saniye ;
float ref = 0;
int basla = 0;
void setup()
{
  Serial.begin(9600);  // serial ekran haberleşme portalı
  pinMode(lamba_bir, OUTPUT);
  pinMode(lamba_iki, OUTPUT);
  pinMode(role, OUTPUT);
  pinMode(hareket_pin, INPUT);
  digitalWrite(role, LOW);
  digitalWrite(lamba_bir, LOW);
  digitalWrite(lamba_iki, LOW);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor (0, 0);
  lcd.print("   ZAMANLAYICI  ");
  lcd.setCursor (0, 1);
  lcd.print("  BASLATILIYOR  ");
  delay(1000);
  lcd.clear();
  rtc.halt(false);
  rtc.writeProtect(false);
  pzt = EEPROM.read(pzt_address);
  sal = EEPROM.read(sal_address);
  car = EEPROM.read(car_address);
  per = EEPROM.read(per_address);
  cum = EEPROM.read(cum_address);
  cmt = EEPROM.read(cmt_address);
  paz = EEPROM.read(paz_address);
  bas_saat = EEPROM.read(bas_saat_address);
  bit_saat = EEPROM.read(bit_saat_address);
  ldr_ayar = EEPROM.read(ldr_ayar_address);
  hareket_ayar = EEPROM.read(hareket_ayar_address);
}
void buton_oku()
{
  Serial.println(menu);
  if ( analogRead(A3) > 500 )menu++;
  if (menu > 6) {
    lcd.clear();
    menu = 0;
  }
  while ( analogRead(A3) > 500 ) {}
}
void saat_tarih()
{
  guncel = false;
  Serial.println("saat tarih ayari");
  while (menu == 1)
  {
    if ( analogRead(A3) > 500 )saat_menu++;
    if (saat_menu > 5)saat_menu = 0;
    while ( analogRead(A3) > 500 ) {
      if ( analogRead(A4) > 500 )
      { lcd.clear();
        if (hangi == 0)rtc.setDOW(MONDAY);
        if (hangi == 1)rtc.setDOW(TUESDAY);
        if (hangi == 2)rtc.setDOW(WEDNESDAY);
        if (hangi == 3)rtc.setDOW(THURSDAY);
        if (hangi == 4)rtc.setDOW(FRIDAY);
        if (hangi == 5)rtc.setDOW(SATURDAY);
        if (hangi == 6)rtc.setDOW(SUNDAY);
        rtc.setTime(saat, dakika, 00);     // Saati 12:00:00 olarak ayarlayın (24 saat formatı)
        rtc.setDate(gun, ay, 2000 + yil); // Tarihi 15 Temmuz 2019 olarak ayarlayın
        guncel = true;
        lcd.setCursor (0, 0);
        lcd.print("   ANA EKRANA   ");
        lcd.setCursor (0, 1);
        lcd.print("   GECILIYOR    ");
        delay(1000);
        lcd.clear();
        menu = 0;
      }
      lcd.clear();
    }

    Serial.print("saat_menu ");
    Serial.println(saat_menu);
    if (saat_menu == 0) {

      if ( analogRead(A4) > 500 )
      { yil ++;
        while ( analogRead(A4) > 500 ) {}
      }
      if ( analogRead(A5) > 500 )
      {
        yil--;
        while ( analogRead(A5) > 500 ) {}
      }

      lcd.setCursor (0, 0);
      lcd.print(">YIL    : "); lcd.print(2000 + yil);
      lcd.setCursor (0, 1);
      lcd.print(" AY     : "); if (ay < 10)lcd.print("0"); lcd.print(ay);
    }
    else if (saat_menu == 1) {

      if ( analogRead(A4) > 500 )
      { ay ++;
        if (ay > 12)ay = 1;
        while ( analogRead(A4) > 500 ) {}
      }

      if ( analogRead(A5) > 500 ) {
        ay --;
        if (ay < 1)ay = 12;
        while ( analogRead(A5) > 500 ) {}
      }
      lcd.setCursor (0, 0);
      lcd.print(" YIL    : "); lcd.print(2000 + yil);
      lcd.setCursor (0, 1);
      lcd.print(">AY     : "); if (ay < 10)lcd.print("0"); lcd.print(ay);
    }
    else if (saat_menu == 2) {

      if ( analogRead(A4) > 500 )
      {
        gun ++;
        if (gun > 31)gun = 1;
        while ( analogRead(A4) > 500 ) {}
      }

      if ( analogRead(A5) > 500 )
      {
        gun --;
        if (gun < 1)gun = 31;
        while ( analogRead(A5) > 500 ) {}
      }
      lcd.setCursor (0, 0);
      lcd.print(" AY     : "); if (ay < 10)lcd.print("0"); lcd.print(ay);
      lcd.setCursor (0, 1);
      lcd.print(">GUN    : "); if (gun < 10)lcd.print("0"); lcd.print(gun);

    }
    else if (saat_menu == 3) {

      if ( analogRead(A4) > 500 )
      {
        saat ++;
        if (saat > 23)saat = 0;
        while ( analogRead(A4) > 500 ) {}
      }
      if ( analogRead(A5) > 500 )
      {
        saat --;
        if (saat < 0)saat = 23;
        while ( analogRead(A5) > 500 ) {}
      }
      lcd.setCursor (0, 0);
      lcd.print(" GUN    : "); if (gun < 10)lcd.print("0"); lcd.print(gun);
      lcd.setCursor (0, 1);
      lcd.print(">SAAT   : "); if (saat < 10)lcd.print("0"); lcd.print(saat);

    }
    else if (saat_menu == 4) {
      if ( analogRead(A4) > 500 )
      {
        dakika ++;
        if (dakika > 59)dakika = 0;
        while ( analogRead(A4) > 500 ) {}

      }

      if ( analogRead(A5) > 500 )
      {
        dakika --;
        if (dakika < 0)dakika = 59;
        while ( analogRead(A5) > 500 ) {}
      }

      lcd.setCursor (0, 0);
      lcd.print(" SAAT   : "); if (saat < 10)lcd.print("0"); lcd.print(saat);
      lcd.setCursor (0, 1);
      lcd.print(">DAKIKA : "); if (dakika < 10)lcd.print("0"); lcd.print(dakika);

    }

    else if (saat_menu == 5) {

      if ( analogRead(A4) > 500 )
      {
        hangi ++;
        if (hangi > 6)hangi = 0;
        while ( analogRead(A4) > 500 ) {}

      }

      if ( analogRead(A5) > 500 )
      {
        hangi --;
        if (hangi < 0)hangi = 6;
        while ( analogRead(A5) > 500 ) {}

      }

      lcd.setCursor (0, 0);
      lcd.print(" DAKIKA : "); if (dakika < 10)lcd.print("0"); lcd.print(dakika);
      lcd.setCursor (0, 1);
      lcd.print("> : ");
      if (hangi == 0)lcd.print("PAZARTESI   ");
      if (hangi == 1)lcd.print("SALI        ");
      if (hangi == 2)lcd.print("CARSAMBA    ");
      if (hangi == 3)lcd.print("PERSEMBE    ");
      if (hangi == 4)lcd.print("CUMA        ");
      if (hangi == 5)lcd.print("CUMARTESI   ");
      if (hangi == 6)lcd.print("PAZAR       ");
    }
  }
}

void baslangic_saat() {
  while (menu == 2)
  {
    while ( analogRead(A3) > 500 ) {
      if ( analogRead(A4) > 500 )
      {
        EEPROM.write(bas_saat_address, (bas_saat ));
        lcd.clear();
        lcd.setCursor (0, 0);
        lcd.print("   ANA EKRANA   ");
        lcd.setCursor (0, 1);
        lcd.print("   GECILIYOR    ");
        delay(1000);
        lcd.clear();
        menu = 0;
      }

      lcd.clear();
    }
    if ( analogRead(A4) > 500 )
    {
      bas_saat ++;
      if (bas_saat > 22)bas_saat = 1;
      while ( analogRead(A4) > 500 ) {}

    }

    if ( analogRead(A5) > 500 )
    {
      bas_saat --;
      if (bas_saat < 1)bas_saat = 22;
      while ( analogRead(A5) > 500 ) {}
    }
    lcd.setCursor (0, 0);
    lcd.print(" BASLANGIC SAATI");
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("    "); if (bas_saat < 10)lcd.print("0"); lcd.print(bas_saat);

  }
}
void bitis_saat() {

  while (menu == 3)
  {   while ( analogRead(A3) > 500 ) {
      if ( analogRead(A4) > 500 )
      {
        EEPROM.write(bit_saat_address, (bit_saat ));
        lcd.clear();
        lcd.setCursor (0, 0);
        lcd.print("   ANA EKRANA   ");
        lcd.setCursor (0, 1);
        lcd.print("   GECILIYOR    ");
        delay(1000);
        lcd.clear();
        menu = 0;
      }

      lcd.clear();
    }
    if ( analogRead(A4) > 500 )
    {
      bit_saat ++;

      if (bit_saat > 23)bit_saat = bas_saat + 1;
      while ( analogRead(A4) > 500 ) {}
    }
    if ( analogRead(A5) > 500 )
    {
      bit_saat --;
      if (bit_saat < bas_saat)bit_saat = bas_saat + 1;
      while ( analogRead(A5) > 500 ) {}
    }
    lcd.setCursor (0, 0);
    lcd.print("  BITIS  SAATI  ");
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("    "); if (bit_saat < 10)lcd.print("0"); lcd.print(bit_saat);
  }
}
void gun_secimi()
{
  pzt = EEPROM.read(pzt_address);
  sal = EEPROM.read(sal_address);
  car = EEPROM.read(car_address);
  per = EEPROM.read(per_address);
  cum = EEPROM.read(cum_address);
  cmt = EEPROM.read(cmt_address);
  paz = EEPROM.read(paz_address);
  while (menu == 4)
  {
    if ( analogRead(A3) > 500 && analogRead(A4) > 500) {
      EEPROM.write(pzt_address, (pzt ));
      EEPROM.write(sal_address, (sal ));
      EEPROM.write(car_address, (car ));
      EEPROM.write(per_address, (per ));
      EEPROM.write(cum_address, (cum ));
      EEPROM.write(cmt_address, (cmt ));
      EEPROM.write(paz_address, (paz ));
      lcd.clear();
      lcd.setCursor (0, 0);
      lcd.print("   ANA EKRANA   ");
      lcd.setCursor (0, 1);
      lcd.print("   GECILIYOR    ");
      delay(1000);
      lcd.clear();
      menu = 0;
    }


    if ( analogRead(A3) > 500 && analogRead(A4) < 500)
    { gun_sec++;
      if (gun_sec > 6)gun_sec = 0;
      while ( analogRead(A3) > 500 && analogRead(A4) < 500 ) { }
    }


    if (gun_sec == 0) {

      lcd.setCursor (0, 0); lcd.print("PAZARTESI   ");
      if (pzt == 0) {
        lcd.setCursor (0, 1);
        lcd.print("     PASIF      ");
      }
      else      {
        lcd.setCursor (0, 1);
        lcd.print("     AKTIF      ");
      }
    }
    if (gun_sec == 1) {

      lcd.setCursor (0, 0); lcd.print("SALI        ");
      if (sal == 0) {
        lcd.setCursor (0, 1);
        lcd.print("     PASIF      ");
      }
      else      {
        lcd.setCursor (0, 1);
        lcd.print("     AKTIF      ");
      }
    }
    if (gun_sec == 2) {

      lcd.setCursor (0, 0); lcd.print("CARSAMBA    ");
      if (car == 0) {
        lcd.setCursor (0, 1);
        lcd.print("     PASIF      ");
      }
      else      {
        lcd.setCursor (0, 1);
        lcd.print("     AKTIF      ");
      }
    }
    if (gun_sec == 3) {

      lcd.setCursor (0, 0); lcd.print("PERSEMBE    ");
      if (per == 0) {
        lcd.setCursor (0, 1);
        lcd.print("     PASIF      ");
      }
      else      {
        lcd.setCursor (0, 1);
        lcd.print("     AKTIF      ");
      }
    }
    if (gun_sec == 4) {

      lcd.setCursor (0, 0); lcd.print("CUMA        ");
      if (cum == 0) {
        lcd.setCursor (0, 1);
        lcd.print("     PASIF      ");
      }
      else      {
        lcd.setCursor (0, 1);
        lcd.print("     AKTIF      ");
      }
    }
    if (gun_sec == 5) {

      lcd.setCursor (0, 0); lcd.print("CUMARTESI   ");
      if (cmt == 0) {
        lcd.setCursor (0, 1);
        lcd.print("     PASIF      ");
      }
      else      {
        lcd.setCursor (0, 1);
        lcd.print("     AKTIF      ");
      }
    }
    if (gun_sec == 6) {

      lcd.setCursor (0, 0); lcd.print("PAZAR       ");
      if (paz == 0) {
        lcd.setCursor (0, 1);
        lcd.print("     PASIF      ");
      }
      else      {
        lcd.setCursor (0, 1);
        lcd.print("     AKTIF      ");
      }
    }

    if (analogRead(A3) < 500 && gun_sec == 0 && analogRead(A4) > 500 )
    { pzt = 1;
    }
    if (analogRead(A3) < 500 && gun_sec == 0 && analogRead(A5) > 500 )
    { pzt = 0;
    }
    if (analogRead(A3) < 500 && gun_sec == 1 && analogRead(A4) > 500 ) {
      sal = 1;
    }
    if (analogRead(A3) < 500 && gun_sec == 1 && analogRead(A5) > 500 )
    {
      sal = 0;
    }
    if (analogRead(A3) < 500 && gun_sec == 2 && analogRead(A4) > 500 )
    { car = 1;
    }
    if (analogRead(A3) < 500 && gun_sec == 2 && analogRead(A5) > 500 )
    { car = 0;
    }
    if (analogRead(A3) < 500 && gun_sec == 3 && analogRead(A4) > 500 )
    { per = 1;
    }
    if (analogRead(A3) < 500 && gun_sec == 3 && analogRead(A5) > 500 )
    { per = 0;
    }
    if (analogRead(A3) < 500 && gun_sec == 4 && analogRead(A4) > 500 )
    { cum = 1;
    }
    if (analogRead(A3) < 500 && gun_sec == 4 && analogRead(A5) > 500 )
    { cum = 0;
    }
    if (analogRead(A3) < 500 && gun_sec == 5 && analogRead(A4) > 500 )
    { cmt = 1;
    }
    if (analogRead(A3) < 500 && gun_sec == 5 && analogRead(A5) > 500 )
    { cmt = 0;
    }
    if (analogRead(A3) < 500 && gun_sec == 6 && analogRead(A4) > 500 )
    { paz = 1;
    }
    if (analogRead(A3) < 500 && gun_sec == 6 && analogRead(A5) > 500 )
    { paz = 0;
    }

  }
}
void ldr_hassasiyet() {

  ldr_ayar = EEPROM.read(ldr_ayar_address);
  while (menu == 5)
  {


    EEPROM.write(ldr_ayar_address, (ldr_ayar ));
    while ( analogRead(A3) > 500 ) {
      if ( analogRead(A4) > 500 )
      {
        lcd.clear();
        lcd.setCursor (0, 0);
        lcd.print("   ANA EKRANA   ");
        lcd.setCursor (0, 1);
        lcd.print("   GECILIYOR    ");
        delay(1000);
        lcd.clear();
        menu = 0;
      }

      lcd.clear();
    }
    if ( analogRead(A4) > 500 )
    {
      ldr_ayar ++;
      if (ldr_ayar > 250)ldr_ayar = 0;
      while ( analogRead(A4) > 500 ) {}

    }

    if ( analogRead(A5) > 500 )
    {
      ldr_ayar --;
      if (ldr_ayar < 0)ldr_ayar = 250;
      while ( analogRead(A5) > 500 ) {}

    }


    ldr = analogRead(ldr_pin);
    okunan_ldr = map(ldr , 0, 1023, 0, 250);

    lcd.setCursor (0, 0);
    lcd.print("ISIK  HASSASIYET");
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("    "); if (ldr_ayar < 10)lcd.print("00"); if (ldr_ayar > 9 && ldr_ayar < 100)lcd.print("0"); lcd.print(ldr_ayar);
    lcd.print(">>"); if (okunan_ldr < 10)lcd.print("00"); if (okunan_ldr > 9 && okunan_ldr < 100)lcd.print("0"); lcd.print(okunan_ldr); lcd.print("<<  ");

    if (okunan_ldr < ldr_ayar)
    {
      digitalWrite(role, HIGH);
      digitalWrite(lamba_bir, HIGH);
      digitalWrite(lamba_iki, HIGH);
    }
    else
    {
      digitalWrite(role, LOW);
      digitalWrite(lamba_bir, LOW);
      digitalWrite(lamba_iki, LOW);

    }


  }
}
void hareket_hassasiyet() {

  while (menu == 6)
  {


    EEPROM.write(hareket_ayar_address, (hareket_ayar ));
    while ( analogRead(A3) > 500 ) {
      if ( analogRead(A4) > 500 )
      {
        lcd.clear();
        lcd.setCursor (0, 0);
        lcd.print("   ANA EKRANA   ");
        lcd.setCursor (0, 1);
        lcd.print("   GECILIYOR    ");
        delay(1000);
        lcd.clear();
        menu = 0;
      }

      lcd.clear();
    }
    if ( analogRead(A4) > 500 )
    {
      hareket_ayar ++;
      if (hareket_ayar > 250)hareket_ayar = 0;
      while ( analogRead(A4) > 500 ) {}

    }

    if ( analogRead(A5) > 500 )
    {
      hareket_ayar --;
      if (hareket_ayar < 0)hareket_ayar = 250;
      while ( analogRead(A5) > 500 ) {}

    }


    ldr = analogRead(ldr_pin);
    okunan_ldr = map(ldr , 0, 1023, 0, 250);

    lcd.setCursor (0, 0);
    lcd.print(" HAREKET  ZAMAN ");
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print("    "); if (hareket_ayar < 10)lcd.print("00"); if (hareket_ayar > 9 && hareket_ayar < 100)lcd.print("0"); lcd.print(hareket_ayar);
  }
}void ayir()
{

  var = rtc.getTimeStr();
  int index = 0;
  char kolyedek[11];
  String kol_Str_yedek;
  var.toCharArray(kolyedek, 11); // Burada gelen stringleri char'a çevirdik.

  ptr = strtok(kolyedek, ":");  // Virgül ile ayırmasını sağladık.
  while (ptr != NULL)
  {
    strings[index] = ptr;  // Virgüle kadar olan metinleri strings'e kaydettik.
    index++;
    ptr = strtok(NULL, ":");  // Virgüle kadar ayırma yapıyoruz.
  }

  lnk_1 = strings[0];
  lnk_2 = strings[1];
  lnk_3 = strings[2];

  saat = lnk_1.toInt();
  dakika = lnk_2.toInt(); // Ayrılan verileri integer'a çeviriyoruz.
  saniye = lnk_3.toInt();

}
void lamba_kapat()
{

  lcd.setCursor(9, 1); lcd.print("********");
  digitalWrite(role, LOW);
  digitalWrite(lamba_bir, LOW);
  digitalWrite(lamba_iki, LOW);
}
void lamba_yak()
{
  digitalWrite(role, LOW);
  digitalWrite(lamba_bir, LOW);
  digitalWrite(lamba_iki, LOW);

  ldr = analogRead(ldr_pin);
  okunan_ldr = map(ldr , 0, 1023, 0, 250);
  hareket = digitalRead(hareket_pin);
  if (okunan_ldr < ldr_ayar)
  {

    lcd.setCursor(9, 1); if (okunan_ldr < 10)lcd.print("00"); if (okunan_ldr > 9 && ldr < 100)lcd.print("0"); lcd.print(okunan_ldr); lcd.print("/");
    if (ldr_ayar < 10)lcd.print("00"); if (ldr_ayar > 9 && ldr_ayar < 100)lcd.print("0"); lcd.print(ldr_ayar);

    digitalWrite(role, HIGH);
    digitalWrite(lamba_bir, HIGH);
    digitalWrite(lamba_iki, HIGH);
  }
  else if (hareket == 1)
  {
    lcd.setCursor(9, 1); lcd.print("HAREKET");
    digitalWrite(role, HIGH);
    digitalWrite(lamba_bir, HIGH);
    digitalWrite(lamba_iki, HIGH);
    delay(2000);
    for (int a = 0; a < hareket_ayar; a++)
    { int kalan = hareket_ayar - a;
      lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(">>"); if (kalan < 10)lcd.print("00"); if (kalan > 9 && kalan < 100)lcd.print("0"); lcd.print(kalan); lcd.print("<<");
      delay(1000);
    }

    digitalWrite(role, LOW);
    digitalWrite(lamba_bir, LOW);
    digitalWrite(lamba_iki, LOW);  }
  else
  {

    ldr = analogRead(ldr_pin);
    okunan_ldr = map(ldr , 0, 1023, 0, 250);
    lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(" ("); lcd.print(hareket); lcd.print(")");
    if (okunan_ldr < 10)lcd.print("00"); if (okunan_ldr > 9 && ldr < 100)lcd.print("0"); lcd.print(okunan_ldr);
    digitalWrite(role, LOW);
    digitalWrite(lamba_bir, LOW);
    digitalWrite(lamba_iki, LOW);
  }
}

void pasif()
{
  lcd.setCursor(9, 1); lcd.print("--------");
  digitalWrite(role, LOW);
  digitalWrite(lamba_bir, LOW);
  digitalWrite(lamba_iki, LOW);
}
void loop()
{

  buton_oku();
  if (menu == 0)
  {
    lcd.clear();
    while (menu == 0)
    {
      ayir();
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print(rtc.getTimeStr());//saat
      lcd.print("   ");
      lcd.print(rtc.getDateStr());//tarih
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print(rtc.getDOWStr());//gun


      if (rtc.getDOWStr() == "PAZARTESI" )
      {

        if (pzt == 0)pasif();
        else if (pzt == 1 && saat >= bas_saat && saat < bit_saat )  lamba_yak();
        else lamba_kapat();
      }

      else if (rtc.getDOWStr() == "SALI" )
      {
        if (sal == 0)pasif();
        else if (sal == 1 && saat >= bas_saat && saat < bit_saat )  lamba_yak();
        else lamba_kapat();
      }
      else if (rtc.getDOWStr() == "CARSAMBA" )
      {
        if (car == 0)pasif();
        else if (car == 1 && saat >= bas_saat && saat < bit_saat )  lamba_yak();
        else lamba_kapat();
      }

      else if (rtc.getDOWStr() == "PERSEMBE" )
      {
        if (per == 0)pasif();
        else if (per == 1 && saat >= bas_saat && saat < bit_saat ) lamba_yak();
        else lamba_kapat();
      }

      else if (rtc.getDOWStr() == "CUMA" )
      {
        if (cum == 0)pasif();
        else if (cum == 1 && saat >= bas_saat && saat < bit_saat )  lamba_yak();
        else lamba_kapat();
      }
      else if (rtc.getDOWStr() == "CUMARTESI" )
      {
        if (cmt == 0)pasif();
        else if (cmt == 1 && saat >= bas_saat && saat < bit_saat )  lamba_yak();
        else lamba_kapat();
      }
      else if (rtc.getDOWStr() == "PAZAR" )
      {
        if (paz == 0)pasif();
        else if (paz == 1 && saat >= bas_saat && saat < bit_saat )  lamba_yak();
        else lamba_kapat();
      }

      buton_oku();
    }
  }
  if (menu == 1)
  {
    lcd.setCursor (0, 0);
    lcd.print(">SAAT/TARIH AYAR");
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print(" BASLANGIC SAATI");
  }
  else if (menu == 2)
  {
    lcd.setCursor (0, 0);
    lcd.print(" SAAT/TARIH AYAR");
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print(">BASLANGIC SAATI");
  }
  else if (menu == 3)
  {
    lcd.setCursor (0, 0);
    lcd.print(" BASLANGIC SAATI");
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print(">BITIS     SAATI");
  }
  else if (menu == 4)
  {
    lcd.setCursor (0, 0);
    lcd.print(" BITIS     SAATI");
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print(">GUN SECIMI     ");
  }
  else if (menu == 5)
  {
    lcd.setCursor (0, 0);
    lcd.print(" GUN SECIMI     ");
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print(">LDR HASSASIYET");
  }
  else if (menu == 6)
  {
    lcd.setCursor (0, 0);
    lcd.print(" LDR HASSASIYET");
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print(">HAREKET ZAMAN ");
  }


  if ( analogRead(A4) > 500 )
  {
    lcd.clear();
    if (menu == 1)saat_tarih();
    if (menu == 2)baslangic_saat();
    if (menu == 3)bitis_saat();
    if (menu == 4)gun_secimi();
    if (menu == 5)ldr_hassasiyet();
    if (menu == 6)hareket_hassasiyet();

  }

}

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 7 Kasım 2021

Konu hakkında yorumunuzu yazın

UA-46017808-1

HOŞ GELDİNİZ

Youtube kanalıma Abone Olabilirsiniz.